Klinikken

Asker sentrum akupunktur befinner seg i delikate nyoppussede lokaler i gamle ærverdige Langgården, 2. etasje. Fra lokalene er det flott usikt ut over Asker sentrum. Klinikken består av tre lyse behandlingsrom og et hyggelig venteværelse med respesjon.

Klinikken startet opp våren 2010 og drives av akupunktør, kognitiv terapeut og fysioterapeut Anne Gro Døving. Anne Gro var ferdig utdannet fysioterapeut i 1985. Hun tok sin 3 1/2 årige akupunkturutdannelse ved Norsk akupunkturhøyskole som ble avsluttet i 1994 og har siden praktisert som akupunktør. Hun har også videreutdannelse i kognitiv terapi. Inntil oppstart i Asker har hun hatt egen praksis ved legekontorer i Asker og Lier. Anne Gro har bred erfaring innen muskel - og skjelettlidelser og har ellers jobbet mye med blant annet søvnvansker og plager i forbindelse med overgangsalder hos kvinner. Anne Gro er medlem av Akupunkturforeningen.

Asker sentrum akupunktur tilbyr både tradisjonell klassisk akupunktur og nålebehandling etter vestlige smertefysiologiske prinsipper. Herunder triggerpunktbehandling som benyttes ved idrettsskader og kroniske muskelsmerter.

Asker sentrum akupunktur følger lover og forskrifter vedtatt av offentlige myndigheter, samt MAFs eget regelverk. Dette innebærer også ansvarsforsikring. Klinikken tilstreber en høy faglig standard som opprettholdes gjennom etterutdanning og kursdeltagelse.