Klinikken

Asker sentrum akupunktur befinner seg i delikate nyoppussede lokaler i gamle ærverdige Langgården, 2. etasje. Fra lokalene er det flott usikt ut over Asker sentrum. Klinikken består av tre lyse behandlingsrom og et hyggelig venteværelse med respesjon.

Klinikken startet opp våren 2010 og drives av akupunktør og fysioterapeut Anne Gro H. Døving. Anne Gro var ferdig utdannet fysioterapeut i 1985. Hun tok sin 3 1/2 årige akupunkturutdannelse ved Norsk akupunkturhøyskole som ble avsluttet i 1994 og har siden praktisert som akupunktør. Inntil oppstart i Asker har hun hatt egen praksis ved legekontorer i Asker og Lier. Anne Gro har bred erfaring innen muskel - og skjelettlidelser og har jobbet mye med plager i overgangsalder hos kvinner og mannlige relaterte plager, som prostatitt og impotens. Anne Gro er medlem av Akupunkturforeningen.

Asker sentrum akupunktur tilbyr både tradisjonell klassisk akupunktur - TKM, kopping og nålebehandling etter vestlige smertefysiologiske prinsipper. Herunder triggerpunktbehandling som benyttes ved idrettsskader og kroniske muskelsmerter.

Asker sentrum akupunktur følger lover og forskrifter vedtatt av offentlige myndigheter, samt NAFOs eget regelverk. Dette innebærer også ansvarsforsikring. Klinikken tilstreber en høy faglig standard som opprettholdes gjennom etterutdanning og kursdeltagelse.